FINNOS

Haluatko olla mukana menestyksessä?

0
0
0
days
0
0
hours
0
0
minutes
0
0
seconds

Arvot

Finnos on vuonna 2016 sukupolvenvaihdoksen myötä perustettu teknologiayritys. Ostimme 1988 perustetun sahateollisuuden röntgenjärjestelmiä toimittavan Bintec Oy:n liiketoiminnan. Finnos jatkaa Bintecin toimintaa ja laajennamme tuote- ja palvelutarjontaa eri toimialoilla.

Avoimuus, rehellisyys ja yhteistyö

Olemme asiakaslähtöinen, aktiivinen kumppani. Pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan toistemme sitoutumisen, motivaation ja kehittymisen. Tekemisen ilo tulee välittyä asiakkaalle.

Jatkuva kehittyminen ja kehittäminen

Tyytyväisyys on kehityksen este. Kartoitamme, tunnistamme ja poistamme asiakkaittemme ongelmat. Pyrimme aina eteenpäin yrityksenä, tuotteena sekä kumppanina.

Dynaamisuus ja toimeenpanokyky

Toimintamme keskeisin kulmakivi on säilyä ketteränä ja suunnanmuutoskykyisenä. Tuotteemme ja toimintamme reagoivat asiakkaittemme muuttuviin tarpeisiin.

Perusratkaisumme ovat vuosien kehitystyön tuloksena pitkälle vietyjä ja modulaarisia tuotteita, joista räätälöimme asiakkaalle sopivan ratkaisun.

Rekrytoimme jatkuvasti. Tarjoamme erilaisia vastuullisia rooleja innostavasta ja osaavasta tiimistä sekä luovaan työhön suunnitellun työympäristön.


Ota yhteyttä!

Sahateollisuus

Tukkilajittelu

Toimitamme eri mittaustekniikoihin perustuvia lajittelujärjestelmiä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Täysin uutena kokonaisuutena tai olemassa oleva järjestelmän osaksi.

Vastaanottomittaus

Lajittelujärjestelmään voidaan liittää erillinen vastaanottomittaus-moduuli sisältäen tarvittavat raportit.

Sahalinjan mittarit

Kehitämme eri mittaustekniikoihin perustuvia mittausjärjestelmiä sahansyöttöön, kääntäjänohjaukseen, sahanmittaukseen, aseteoptimointiin sekä pelkanohjaukseen. Kehitteillä on ratkaisuja myös dimensiolajitteluun sekä tasaamoon.

Valmistamme ja toimitamme röntgentomografiaan, konenäköön ja erilaisiin teknologioihin perustuvia mittausjärjestelmiä tukkilajitteluun ja sahalinjaan. Järjestelmillä optimoidaan sahan tukkipuun hyötykäyttöä ja parannetaan lopputuotteiden tasalaatuisuutta. Erityisosaamistamme on erityisesti röntgen-, laser- ja kamerasovellukset.

Tavoitteemme on olla sahateollisuuden digitalisaation edelläjäkävijä. Tarjoamme nopeasti käyttöönotettavia ratkaisuja sahaliiketoiminnan päätöksenteon tueksi.


Tuotteet

Sellutehtaat
Voimalaitokset

Otantamittaus

Toimitamme eri mittausteknologioihin perustuvia kuitupuun laatuominaisuuksia mittaavia online-järjestelmiä. Laatuun ja maksuperusteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat geometriset suureet ja mm. tilavuus sekä tiheys.

Hakeanalyysi

Kehitämme hakkeen onlineanalyysin mahdollistavaa mittausteknologiaa. Mitattaviin prosessisuureisiin kuuluu muun muassa; tilavuus, tiheys, kosteusprosentti, vieraat esineet, palakoko ja kuoren osuus.

Hihnalta kuvaus

Kehittämällämme teknologialla voidaan mitata suoraan leveältä hihnakuljettimelta pelletti- ja OSB-tuotannossa raaka-aineena käytettävien tukkien maksuperusteeseen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Valmistamme röntgentomografiaa, konenäköön ja erilaisiin mittausteknologioihin perustuvia puuraaka-aineen mittausjärjestelmiä, joilla seurataan maksuperusteeseen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä. Järjestelmät mittaavat tukkeja yksi kerrallaan kola- tai hihnakuljettimelta tai useita yhtäaikaisesti hihnakuljettimelta. Hakkeen kuvaus tapahtuu suoraan hihnakuljettimelta.

Olemme erikoistuneet rajuihin teollisiin olosuhteisiin, eikä raaka-aineen nopeudella ole käytännössä ylärajaa. Perusratkaisut ovat vuosien kehitystyön tuloksena pitkälle vietyjä ja modulaarisia, joista räätälöimme pienin muutoksin asiakkaalle parhaalla tavalla sopivan ratkaisun.


Tuotteet

Tiiliteollisuus

Ongelma

Kattotiilet valmistetaan luonnonmateriaalista; savesta, hiekasta ja sementistä. Tämän vuoksi tiilen sisään saattaa esisuodatuksesta huolimatta jäädä pinnalle näkymättömiä hiekkapaakkuja ja ilmakuplia.

Ratkaisu: Tile-X

Maailman ensimmäinen röntgenläpivalaisuun perustuva kattotiilien laadunvalvontajärjestelmä analysoi kattotiilen sekunnin murto-osassa ja poistaa vialliseksi havaitut tiilet prosessista.

Modulaarinen Tile-X-järjestelmä on laajennettavissa eri mittausteknologioilla kuten pinnan laadusta kertovalla laserprofiilimittauksella sekä maalipinnan analysoimisen mahdollistavalla kameratekniikalla.

Maailman ensimmäinen röntgenläpivalaisuun perustuva kattotiilien laadunvalvontajärjestelmä asennettiin Orimattilassa sijaitsevalle Ormax Monierin kattotiilitehtaalle kesäkuussa 2015. Järjestelmä kehitettiin tiiviissä yhteistyössä tehtaan tuotantohenkilöstön kanssa keväällä 2015.

Hedelmällinen kehitysyhteistyö jatkuu edelleen uusien mittausteknologioiden integroimiseksi järjestelmään.

Rakennusparkki, 20.08.2015

Kiinteistölehti, 21.08.2015

Etelä-Suomen sanomat, 20.04.2016

Tuotteet

Toimialat

Vuosien kehitystyön tuloksena syntynyttä osaamista voidaan hyödyntää suoraviivaisesti ja nopeasti kaikilla teollisuuden toimialoilla, jossa raaka-ainetta, puolivalmistetta tai lopputuotetta kuljetetaan linjastolla. Hyödynnämme useita mittausteknologioita aallonpituusalueella röntgenistä infrapunaan.

Avoimet työpaikat

Finnos Oy:n avoimet työpaikat

Ota yhteyttä

Puhelin

+358 44 336 8652

Sähköposti

jere.heikkinen@finnos.fi

Osoite

Tukkikatu 5, 53900 Lappeenranta